Hondenschool 'De Natte Neuzen'

Startpagina |

Reglement

1. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

2. Alle honden, ras of rasloos, mogen zich aansluiten bij de vereniging.

3. Vooraleer men kan aansluiten zijn alle inentingen tegen hondenziektes verplicht ( controle van het inentingsboekje bij inschrijving ).

4. Tenminste tweemaal per jaar zal een controle van de inentingsboekjes worden gehouden. Datums worden door het bestuur bekend gemaakt.

5. Zorg er voor dat je hond in goede conditie en gezondheid verkeert, dit komt de hond, de geleider en de club ten goede.

6. Zieke honden zullen niet toegelaten worden op de trainingen.

7. Loopse teven worden tijdens de loopsheid niet toegelaten op het terrein.

8. De minimum leeftijd van de geleider is 12 jaar. De geleider moet de hond baas kunnen. De instructeurs zullen hierop toezien.

9. Toeschouwers worden niet op het terrein toegelaten.

10. Iedere geleider zorgt voor eigen materiaal. ( leiband en apport ).

11. Wees tijdig aanwezig en laat je hond, behoefte doen voor training.

12. Voor het "bevuilen" van het terrein zal men beboet worden met de voorziene bonnetjes, waarvan men steeds 3 stuks in het bezit moet hebben, 1 bonnetje voor een plasje, 2 bonnetjes voor een hoopje.

13. Iedere geleider ruimt zelf de uitwerpselen van zijn hond op.

14. De lesuren dienen door de geleiders gerespecteerd te worden.

15. Na het "uitlaten" van de hond, wachten de geleiders buiten het oefenterrein op het signaal om samen het terrein te betreden.

16. Op het terrein is de Instructeur het zeggenschap toebedeeld.

17. Tijdens de trainingen is roken en GSM verboden.

18. Het is niet toegelaten, zijn hond te mishandelen. Men zal hiervoor van het terrein gezet worden.

19. Aanwezige honden dienen aan de leiband te worden gehouden, enkel onder toezicht van een instructeur en wanneer de oefening dit vereist mag de hond worden afgelijnd.

20. Zorg ervoor de anderen niet te hinderen tijdens de uitvoering van een opgelegde oefening.

21. Bij klachten of vragen wendt U zich tot uw instructeur, de ombudsman of een bestuurslid.

22. Buiten de lesuren mag er door de leden van de vereniging op het terrein geoefend worden, men zorgt wel om het terrein op een ordelijke manier achter te laten.

23. De som van het lidgeld wordt door de club bepaald.

24. Wanneer men aansluit bij de vereniging dient men zich te houden aan de reglementen, deze worden bij inschrijving aan de leden persoonlijk gegeven, tevens zullen deze in de kantine uitgehangen worden.

 

 

| Site Map | | Contact Us | ©2015 Hondenschool 'De Natte Neuzen'